Iskolánk régebbi hírei:

Tisztelt Szülők / Kedves Gyerekek!

Arról szeretnénk tájékoztatást adni, hogy a két éve, Gyuláról indult „Könyvet a szórványba!” országos mozgalom, mely a határon túli, szórványban élő magyar családok megsegítése érdekében jött létre. Az elmúlt években több tízezer könyvet juttattak ki Kárpátaljára, Felvidékre és Erdélybe. A mozgalom honlapjáról ( www.konyvetaszorvanyba.hu ) mese- és szépirodalmi könyveket igényelhetnek a szórványban élő családok, értelmiségiek. A könyvek kiszállítását önkéntesek, kiutazó turisták, egyházi és világi szervezetek végzik.

Az önkéntes felajánlások során, kevés mesekönyv felajánlás érkezett, ezért fordulnak most az iskolák felé, az iskolákon keresztül, pedig a szülők és a gyerekek felé segítségért. Kérik a tanárokat, diákokat, szülőket, kapcsolódjanak be ebbe a nemes munkába. Örömmel fogadnak mese CD-ket, DVD-ket, óvodás népdal CD-ket, valamint szívesen veszik, ha utazásaik során az iskolák, szülők részt vesznek a kiszállításban is.

Gyűjtőpontok:

A mozgalomról a www.facebook.com/konyvetaszorványba  oldalon lehet tájékozódni.

A mozgalom létrehozója Dr. Pocsay Gábor orvos ( pocsaygabor56@gmail.com ).

Köszönjük az együttműködést.