Manófaktúra

komplex tevékenységsorozat nagycsoportos  óvodásoknak minden szerdán 1630-1715

Móra Ferenc Általános Iskola

1162 Ida u. 108-110.

 

2017.10.11. – Ismerkedünk: névsoroló

2017.10.18. – Ősz: daltanulás, szőlőfürt

2017,10.25. – Játékos testnevelés

2017.11.08. – Ősz: cseréljünk helyet, puzzle

2017.11.15. – Ősz: ritmusgyakorlat, őszi fa

2017.11.22. – Játsszunk angolul!

2017.11.29. – Játsszunk németül!

2017.12.06. – Téli ünnepek: télapó készítése

2017.12.13. – Téli ünnepek: karácsonyi dalok

2018.01.03. – Újévköszöntő, meseillusztráció

2018.01.10. – Fejlesztő játékok,téli kép

2018.01.17. – Játsszunk angolul!

2018.01.24. – Játsszunk németül!

2018.01.31. – Farsang: álarc készítése

2018.02.07. – Farsang: bohóc készítése

2018.02.14. – Éled a természet: hóvirág

2018.02.21. – Emberi test

2018.02.28. – Éled a természet: tavaszi kép

2018.03.07. – Játsszunk németül!

2018.03.14. – Daltanulás: Sándor napján

2018.03.21. – Játsszunk angolul!

2018.03.28. – Térirány fejlesztés

2018.04.04. – Játékos testnevelés

2018.04.11. – Kedves játékaink.

Tájékoztató

Az általános iskola első évfolyamára, a 2018/2019. tanévre történő BEIRATKOZÁS rendjének részleteiről

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
    (a lakcímkártya hátoldalán található) és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

–   óvodai szakvélemény

–   nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

–   sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

A Nkt.50§ (6) bekezdése alapján iskolánk köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található.

A nem az iskola körzetében lakó gyermekek felvételével kapcsolatban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben és a Nkt.50-51.§-ban foglaltak szerint járunk el.

Az iskolába történő felvételről az iskolaigazgató dönt. A tanulófelvételről írásos határozatot hoz.

Intézményünkben a körzetünkben lakó tanulók felvétele után további felvételi kérelmeket is tudunk teljesíteni.

A további kérelmek elbírálásának rendje:

–   Előnyben részesülnek, a – Nkt. 51.§ (1) bekezdése alapján – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

–   Különleges  helyzetnek minősül, – (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (7) alapján – ha a tanuló

  1. a)      testvére már intézményünk tanulója
  2. b)       szülőjének munkahelye az iskolánk körzetében található (munkáltatói igazolás benyújtása szükséges)
  3. c)      az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
  4. d)      a szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő
  5. e)      szülei intézményünk diákjai voltak

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a fent felsorolt gyermekeket sorsolás nélkül vesszük fel, amennyiben elegendő férőhely van számukra.

Amennyiben a fentieken túli jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszámunkat, a jelentkezőket sorsolás útján vesszük fel.

NYILATKOZAT – letölthető

Intézményünk beiskolázási körzete

AKÁCFA UTCA 2-52 1-61
ANDRÁSSY TÉR
ANNA UTCA
ARADI UTCA
ARANYFA UTCA
ATTILA UTCA
AVARSZÁLLÁS UTCA 1-45
BAROSS UTCA 230-290 239-323
BÁRTFA UTCA
BÉKÉSI IMRE TÉR
BÉLA UTCA 128-238 97-211
BESZTERCEBÁNYAI UTCA
BUDAPESTI ÚT 112-198
CSALLÓKÖZI UTCA
CSÖMÖRI ÚT 288-366 193-273
DIÓFA UTCA
ERDŐS UTCA
FERENC UTCA 76-154 81-159
GUSZTÁV UTCA 124-172 119-187
HÁMFA UTCA
HANGOS TÉR
HÁRSFA UTCA 2-56 1-147
HERMINA ÚT 2-116 1-107
IDA UTCA 24-110 25-119
ISTRÁNG UTCA 42-96 35-81
JÁNOS UTCA 1-55
JÁVORFA UTCA
KASSAI UTCA
KISTELEK UTCA
KOMÁROMI UTCA
KÖTŐFÉK UTCA
MÁRAMAROSI UTCA
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA
MEZŐSAS UTCA
MÓKUS UTCA 2-20
NAGYVÁRAD UTCA
NÉVTELEN UTCA
PARIPA UTCA
PÁRTA UTCA
PATKÓSZEG UTCA
PEJKÓ UTCA
POZSONYI UTCA
RÁKOSI ÚT 166-278 149-277
RÁKOSPALOTAI HATÁRÚT 179-185
RÁNKI UTCA
RIMASZOMBAT UTCA
ROZSOS UTCA 44-88 37-63
SARKAD UTCA
SZÉNÁS UTCA
SZENT IMRE UTCA 84-166 91-149
SZENT KORONA UTCA 178-284 165-269
SZILAJ UTCA
SZILASPATAK UTCA 2-40
SZLOVÁK ÚT 2-86 83-127
TEMESVÁRI UTCA
TEMETŐ UTCA
ÚJARAD UTCA
VÉP UTCA
VÍZGÁT UTCA
WESSELÉNYI UTCA