Kedves Leendő Elsős Szülők!

Felhívás tankötelessé vált tanulók beíratására

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
  • óvodai szakvélemény
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása”– előírásai az irányadók.

Amennyiben étkezést kívánnak igénybe venni, az alábbi dokumentumok kitöltése is szükséges:

VALAMENNYI NYILATKOZATOK AZ OLDALRÓL LETÖLTHETŐ. KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY EZEKET KITÖLTVE, ÉS A MEGFELELŐ ALÁÍRÁSOKKAL ELLÁTVA HOZZÁK MAGUKKAL A BEIRATKOZÁSRA!

KÖSZÖNJÜK

A Nkt.50§ (6) bekezdése alapján iskolánk köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található.

A nem az iskola körzetében lakó gyermekek felvételével kapcsolatban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben és a Nkt.50-51.§-ban foglaltak szerint járunk el.

Az iskolába történő felvételről az iskolaigazgató dönt. A tanulófelvételről írásos határozatot hoz.

Intézményünkben a körzetünkben lakó tanulók felvétele után további felvételi kérelmeket is tudunk teljesíteni.

A további kérelmek elbírálásának rendje:

–   Előnyben részesülnek, a – Nkt. 51.§ (1) bekezdése alapján – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

–   Különleges  helyzetnek minősül, – (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (7) alapján – ha a tanuló

 1. a)      testvére már intézményünk tanulója
 2. b)       szülőjének munkahelye az iskolánk körzetében található (munkáltatói igazolás benyújtása szükséges)
 3. c)      az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
 4. d)      a szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő
 5. e)      szülei intézményünk diákjai voltak

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a fent felsorolt gyermekeket sorsolás nélkül vesszük fel, amennyiben elegendő férőhely van számukra.

Amennyiben a fentieken túli jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszámunkat, a jelentkezőket sorsolás útján vesszük fel.

Intézményünk iránt érdeklődő szülőknek nyílnapokat szervezünk, az alábbi időpontokban:

 • 2019. 03. 06.
 • 2019. 04. 10.

Mindkét napon az első két óra tekinthető meg.

 1. óra – 8:00 – 8:45
 2. óra – 9:00 – 9:45

Az órákat leendő elsős tanító nénik tartják:

 • Komlósiné Rózsa Erika
 • Lebek Ildikó

10 órától szülői tájékoztatóra kerül sor.

Szeretettel várjuk Önöket!

Intézményünk beiskolázási körzete:

1162 AKÁCFA UTCA részletes 2 52 1 61
1162 ANNA UTCA teljes közterület
1162 ARADI UTCA teljes közterület
1162 ARANYFA UTCA részletes
1162 ATTILA UTCA teljes közterület
1162 AVARSZÁLLÁS UTCA részletes 1 45
1161 BAROSS UTCA részletes 230 290 239 323
1162 BÁRTFA UTCA teljes közterület
1162 CSÍKSZENTMIHÁLY TÉR teljes közterület
1162 BÉLA UTCA részletes 128 238 97 211
1162 BESZTERCEBÁNYAI UTCA teljes közterület
1162 BUDAPESTI ÚT részletes 112 198
1162 CSALLÓKÖZI UTCA teljes közterület
1162 CSÖMÖRI ÚT részletes 288 366 193 273
1162 DIÓFA UTCA teljes közterület
1162 ERDŐS UTCA teljes közterület
1162 FERENC UTCA részletes 76 154 81 159
1162 GUSZTÁV UTCA részletes 114 172 119 187
1162 HÁMFA UTCA teljes közterület
1162 HANGOS TÉR teljes közterület
1162 HÁRSFA UTCA részletes 2 56 1 147
1162 HERMINA ÚT részletes 2 116 1 107
1162 IDA UTCA részletes 24 110 25 119
1162 ISTRÁNG UTCA részletes 42 96 35 81
1161 JÁNOS UTCA részletes 1 55
1162 JÁVORFA UTCA teljes közterület
1162 KASSAI UTCA teljes közterület
1162 KISTELEK UTCA teljes közterület
1162 KOMÁROMI UTCA teljes közterület
1162 KÖTŐFÉK UTCA teljes közterület
1162 MÁRAMAROSI UTCA teljes közterület
1162 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA teljes közterület
1162 MEZŐSAS UTCA teljes közterület
1162 MÓKUS UTCA részletes 2 20
1162 NAGYVÁRAD UTCA teljes közterület
1162 PARIPA UTCA teljes közterület
1162 PÁRTA UTCA teljes közterület
1162 PATKÓSZEG UTCA teljes közterület
1162 PEJKÓ UTCA teljes közterület
1162 POZSONYI UTCA teljes közterület
1162 RÁKOSI ÚT részletes 166 278 149 277
1162 RÁKOSPALOTAI HATÁRÚT részletes 179 185
1162 RÁNKI UTCA teljes közterület
1162 RIMASZOMBAT UTCA teljes közterület
1162 ROZSOS UTCA részletes 44 88 37 63
1162 SARKAD UTCA teljes közterület
1162 SZÉNÁS UTCA teljes közterület
1162 SZENT IMRE UTCA részletes 84 166 91 149
1162 SZENT KORONA UTCA részletes 178 284 165 269
1162 SZILAJ UTCA teljes közterület
1162 SZILASPATAK UTCA részletes 2 40
1162 SZLOVÁK ÚT részletes 2 86 83 127
1162 TEMESVÁRI UTCA teljes közterület
1162 TEMETŐ UTCA teljes közterület
1162 ÚJARAD UTCA teljes közterület
1162 VÉP UTCA teljes közterület
1162 VÍZGÁT UTCA teljes közterület
1162 WESSELÉNYI UTCA teljes közterület