Irányított önértékelés

Móra Ferenc Általános Iskola

Budapest

COMENIUS szabályozás

 

 

Kiadás dátuma:

2003.

Revízió szám:

0

Irányított önértékelés szabályzata

 

•1.     Tárgya:

A teljes intézményi működés rendszeres önértékelése

•2.     Érvényességi területe:

A teljes intézményi működésben résztvevők köre

•3.     Fogalom-meghatározások:

  • Szervezetfejlesztés: Tudatosan és tervszerűen irányított vezetői tevékenység, mely a szervezet belső viszonyainak és kultúrájának fejlesztésére, gyenge pontjainak kiküszöbölésére, valamint az erősségek további fejlesztésére és ezáltal a szervezeti együttműködés hatékonyságának növelésére irányul.
  • Szervezeti kultúra: Az intézmény vezetői és munkatársai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések rendszere. Azon viselkedésmódok, etikai elvek és értékek összessége, amelyeket az intézmény tagjai átörökítenek, a gyakorlatban megvalósítanak és közvetítenek, illetve támogatnak.
    Kialakításában és fenntartásában a vezetőknek van kiemelkedő szerepük: viselkedésük modellként közvetíti az alapvető értékeket. Meghatározó szerepe van a minőség megvalósításában.
  • Folyamatos fejlesztés: Alapvető modellje a PDCA-ciklus. Eszerint bármelytevékenység lebontható négy lépésre: P(plan) – tervezés; D(do) – megvalósítás; C(chek) – értékelés és ellenőrzés; A(act) – beavatkozás. A ciklus során a tervezett(P) és megvalósított(D) tevékenységek közötti különbség mérése, ellenőrzése és elemzése(C), valamint a megfelelő beavatkozás(A) alapján érhető el a tervezett, kívánt eredmény. A ciklus újbóli indulása esetén az előző körben nyert tapasztalatok kiindulásként, mintaként, normaként(S – standard) szolgálna ki. Ez biztosítja, hogy ugyanazt a hibát a szervezet, a csoport, egyén ne kövesse el ismét, így a következő kört magasabb minőségi szinten tudja megvalósítani.

Móra Ferenc Általános Iskola

Budapest

COMENIUS szabályozás

 

 

Kiadás dátuma:

2003.

Revízió szám:

0

Irányított önértékelés szabályzata

 

5. A folyamat leírása

Az iskola vezetése kétévente rendszeresen méri a partnerek igényeit, elégedettségét. A közvetlen partnerek igény-elégedettség mérését a Partnerközpontú működés szabályozása alapján bonyolítjuk partneri kérdőívekkel, illetve interjúkkal, amelyeknek kiértékelése után elkészül az intézkedési terv.

Az irányított önértékelés kiterjed az intézmény összes folyamatára, amelyeket évente felülvizsgálnak a folyamatszabályozás elkészítéséért felelős minőségügyi csoport-tagok, majd elkészítik az Intézkedési tervet és a módosításokat.

Az önértékelés célja, hogy meg tudjuk állapítani az erősségeket és a fejlesztendő területeket, a szükséges beavatkozások irányait.

Végrehajtói a minőségügyi-csoport tagjai, valamint az alpolgármesterrel végrehajtott interjú szervezése az igazgató feladata.

A megkérdezettek az intézmény munkatársai, tanulói, szülők, fenntartó és a kapcsolódó középiskolák.

Eszközei NMD/KMD kérdőívek a tanulók, szülők, pedagógusok, következő iskolai szint megkérdezésére, interjú a pedagógiai munkát segítők és a fenntartó megkérdezésére.

Az értékelést a minőségügyi-csoport tagjai végzik. A kérdőívek kiértékelése tartalmazza a kérdéseket és azok pontértékét, valamint a szemléletesebb ábrázolás céljából diagramos megjelenítést is alkalmazunk. Minden felmérésről szöveges értékelés készül, majd az eredmények összesítése után a programvezető ismerteti az  önértékelés eredményét a nevelőtestülettel, valamint ezen az értekezleten tett észrevételeket, javaslatokat összegyűjtjük. Kiválasztjuk a fejlesztendő területek közül azokat, amelyekkel a következő időszakban foglalkozni tudunk.

Móra Ferenc Általános Iskola

Budapest

COMENIUS szabályozás

 

 

Kiadás dátuma:

2003.

Revízió szám:

0

Irányított önértékelés szabályzata

 

A megoldandó feladatokat Intézkedési tervben foglaljuk össze. A fejlesztendő területekre csapatmunka indul a cél, sikertényező, felelősök, határidő, intézkedések megadásával. Az igazgató és a munkaközösségek ezt figyelembe véve állítják össze a következő éves munkatervet.

Az Intézkedési terv végrehajtása, felügyelete a programvezető feladata, aki beszámol az igazgatónak a megvalósulás mértékéről. Az igazgató nevelőtestületi értekezleten elemzi az eredményeket és megteszi a szükséges intézkedéseket.