Irányított Önértékelés

Móra Ferenc Általános iskola Budapest
COMENIUS szabályozás
irányított önértékelés szabályzata
Kiadás dátuma: 2003.
Revizió szám: 0

•1.     Tárgya:

A teljes intézményi működés rendszeres önértékelése

•2.     Érvényességi területe:

A teljes intézményi működésben résztvevők köre

•3.     Fogalom-meghatározások:

Móra Ferenc Általános iskola Budapest
COMENIUS szabályozás
irányított önértékelés szabályzata
Kiadás dátuma: 2003.
Revizió szám: 0

5. A folyamat leírása

Az iskola vezetése kétévente rendszeresen méri a partnerek igényeit, elégedettségét. A közvetlen partnerek igény-elégedettség mérését a Partnerközpontú működés
szabályozása alapján bonyolítjuk partneri kérdőívekkel, illetve interjúkkal, amelyeknek kiértékelése után elkészül az intézkedési terv.

Az irányított önértékelés kiterjed az intézmény összes folyamatára, amelyeket évente felülvizsgálnak a folyamatszabályozás elkészítéséért felelős
minőségügyi csoport-tagok, majd elkészítik az Intézkedési tervet és a módosításokat.

Az önértékelés célja, hogy meg tudjuk állapítani az erősségeket és a fejlesztendő területeket, a szükséges beavatkozások irányait.

Végrehajtói a minőségügyi-csoport tagjai, valamint az alpolgármesterrel végrehajtott interjú szervezése az igazgató feladata.

A megkérdezettek az intézmény munkatársai, tanulói, szülők, fenntartó és a kapcsolódó középiskolák.

Eszközei NMD/KMD kérdőívek a tanulók, szülők, pedagógusok, következő iskolai szint megkérdezésére, interjú a pedagógiai munkát segítők és a fenntartó megkérdezésére.

Az értékelést a minőségügyi-csoport tagjai végzik. A kérdőívek kiértékelése tartalmazza a kérdéseket és azok pontértékét, valamint a szemléletesebb ábrázolás
céljából diagramos megjelenítést is alkalmazunk. Minden felmérésről szöveges értékelés készül, majd az eredmények összesítése után a programvezető ismerteti az  önértékelés
eredményét a nevelőtestülettel, valamint ezen az értekezleten tett észrevételeket, javaslatokat összegyűjtjük. Kiválasztjuk a fejlesztendő területek közül azokat,
amelyekkel a következő időszakban foglalkozni tudunk.

Móra Ferenc Általános iskola Budapest
COMENIUS szabályozás
irányított önértékelés szabályzata
Kiadás dátuma: 2003.
Revizió szám: 0

A megoldandó feladatokat Intézkedési tervben foglaljuk össze. A fejlesztendő területekre csapatmunka indul a cél, sikertényező, felelősök,
határidő, intézkedések megadásával. Az igazgató és a munkaközösségek ezt figyelembe véve állítják össze a következő éves munkatervet.

Az Intézkedési terv végrehajtása, felügyelete a programvezető feladata, aki beszámol az igazgatónak a megvalósulás mértékéről.
Az igazgató nevelőtestületi értekezleten elemzi az eredményeket és megteszi a szükséges intézkedéseket.