A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalma:

 •  a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató és a beiratkozásra meghatározott idő  – BEISKOLÁZÁS ÓVODÁSOKNAK menüpont alatt
 • a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 20 osztály, 12 napközis csoport
 • a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is – DOKUMENTUMAINK – Házirend menüpontban
 • tankönyvek jogosultsági feltétele – mindenkori hatályos jogszabályban foglaltak alapján 
 • a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai, – jelenleg nem releváns
 • a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje – Intézményünk 06:30 – és 20:00 között tart nyitva  Egyéb szabályozók: DOKUMENTUMAINK – Házirend menüpontban
 • az éves munkaterve alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai – DOKUMENTUMAINK – Munkaterv menüpontban
 • a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 • a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program: a DOKUMENTUMAINK menüpontban találhatók
 • a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége – 
 • a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége,
 • kompetenciamérések eredményei – 
 • idegennyelvi mérés (összesített) eredményei – 
 • tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok,
 • a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége –  DOKUMENTUMAINK – Házirend, SZMSZ és Munkaterv menüpontban olvasható
 • a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai – 
 • az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje – DOKUMENTUMAINK – Helyi tanterv és Házirend menüpontban
 • az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma – 
 • középiskolákba felvett diákjaink tanulmányi eredményei –