1.        Bevezetés

A Móra Ferenc Általános Iskola célkitűzései:

 • elősegíteni, fejleszteni és ösztönözni „iskolánk, a MÓRA” tanulóinak tanórai és tanórán kívüli tevékenységét;
 • ösztönözni az iskolai szolgáltatások minőségének javítását, elismertetni a minőséget tanítványaink körében is;
 • elősegíteni és támogatni más oktatási intézményekkel való kapcsolataink fejlesztését;
 • törekedni a tanárok és tanulók közötti egészséges és erkölcsi szempontból helyes kapcsolatok kialakítására;

A Móra Ferenc Általános Iskola Comenius minőségfejlesztési csoportja a fenti célok alapján szakmánk több év alatt kialakult alapelveinek, etikai normáinak tanulóink által minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében díjat alapított.

2.        A díj elnevezése

„MÓRA- tanulói díj”

3.        A díj alapításával elérni kívánt célok

 • Bemutatni a különböző személyiségjegyekkel érkező tanulók egyéni fejlődését, elismerni tanórai és tanórán kívül tett erőfeszítéseit.
 • Értékelni a példamutató tanulmányi és közösségi magatartást.
 • „Iskolánk, a MÓRA” hírnevének öregbítése tanulóink munkájával.
 • Bemutatni, hogy tanulóink a különböző tanulmányi és közösségi tevékenységük megvalósítása során milyen valós értékeket teremtenek iskolánk számára.
 • 4. A díj odaítélésének szempontjai

Szándékunk, hogy az alábbi szempontok szerint nyújtott kiemelkedő teljesítményt, eredményt díjazzuk.

 • Legalább 3 éves tevékenységet fogjon át az értékelés
 • Egyenletes, kitűnő tanulmányi eredmény
 • Rendszeres részvétel iskolán kívüli eseményeken
 • Elért eredmények, és az osztályban tanító tanárok elégedettsége az elért eredményekkel
 • Önzetlen közösségi tevékenység
 • Együttműködés az iskola dolgozóival, tanulótársakkal
 • 5. A díjazottak száma

Évente egy (legfeljebb kettő) 4. osztályos és egy (legfeljebb kettő) 8. osztályos tanuló.

4.        A díj átadása

A díj átadására ünnepélyes keretek között a tanév végén a tanévzáró ünnepély keretében kerül sor. A díj átadására a Comenius minőségfejlesztési csoport vezetője az igazgatót kéri fel.

5.        A díj megtestesülése

Egyedi ipar(képző)művészeti alkotás, minden évben azonos formában. A díjon szerepel a díj megnevezése, az aktuális évszám. A díj mellett elismerő, tanúsító oklevél is átadásra kerül.

6.        A díj odaítélésének eljárási folyamata

6.1.    A díj meghirdetése, pályázás

 • A díj meghirdetésére minden év májusában kerül sor a 4. és 8. osztályos osztályfőnök kollégák körében szóbeli formában. A felhívást a Comenius minőségfejlesztési csoport ismerteti az aktuális nevelőtestületi értekezleten a többi kollégával is.
 • Pályázni az adott év május 31-ig lehet írásban a tanuló nevének és kiemelkedő tevékenységének ismertetőjével a Comenius csoport vezetőjénél.

6.2. A díj odaítélése

 • A beérkező pályázatok elbírálására a Comenius csoport minden évben június 1-ig felkéri az alsós és felsős Bíráló Bizottság tagjait. A Bíráló Bizottságok 5-10 tagból állnak.
 • A Bíráló Bizottságok tagjai az adott osztályokból javasolt tanulók tanítói, tanárai, akik közül az egyik a Bíráló Bizottság elnöke. A Bíráló Bizottságok a tagjaik közül választanak elnököt.
 • A Bíráló Bizottságok a döntéshozatali mechanizmusukat önállóan alakítják ki és június 10-ig döntenek a pályázatokról, amelynek eredményét az elnökök írásban átadják a Comenius csoport vezetőjének. A bírálat során elsősorban a benyújtott pályázatra támaszkodnak, de személyesen is megkereshetik a pályáztatott tanulót további információért.
 • A Bíráló Bizottságok „nem megfelelő színvonal” esetén dönthetnek úgy, hogy az adott évben a MÓRA- tanulói díjat nem adják ki.