Felhívás
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Kedves Leendő Elsős Szülők!

A 2022. szeptember 1-jével tankötelezetté váló tanulók 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásnak időpontja a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján 2022. április 21-22.

A beiratkozás eljárásrendjéről a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni.

Iskolánk felvételi körzethatárai

Kedves leendő elsős Szülők!

Megjelent honlapunkon intézményünket bemutató videónk.                                       

Tisztelettel: Vezetőség      

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

A fenti adatokon kívül feltétlenül szükség van a következőkre:

  • tanulói adatai (születési hely, idő)
  • tanuló oktatási azonosító száma
  • szülők neve, elérhetőségei (telefon, e-mail)
  • óvoda adatai (óvoda neve, hány évig járt óvodába)
  • idegen nyelv választása (angol/német)
  • ügyeleti igény (napközi, reggeli, délitáni)

 

VALAMENNYI NYILATKOZATOK AZ OLDALRÓL LETÖLTHETŐ. KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY EZEKET KITÖLTVE,
ÉS A MEGFELELŐ ALÁÍRÁSOKKAL ELLÁTVA HOZZÁK MAGUKKAL A BEIRATKOZÁSRA!

KÖSZÖNJÜK

 

A Nkt.50§ (6) bekezdése alapján iskolánk köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található.

A nem az iskola körzetében lakó gyermekek felvételével kapcsolatban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben és a Nkt.50-51.§-ban foglaltak szerint járunk el.

Az iskolába történő felvételről az iskolaigazgató dönt. A tanulófelvételről írásos határozatot hoz.

Intézményünkben a körzetünkben lakó tanulók felvétele után további felvételi kérelmeket is tudunk teljesíteni.

A további kérelmek elbírálásának rendje:

–   Előnyben részesülnek, a – Nkt. 51.§ (1) bekezdése alapján – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

–   Különleges  helyzetnek minősül, – (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (7) alapján – ha a tanuló

  1. a)      testvére már intézményünk tanulója
  2. b)      szülőjének munkahelye az iskolánk körzetében található (munkáltatói igazolás benyújtása szükséges)
  3. c)      az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
  4. d)      a szülője, testvére tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a fent felsorolt gyermekeket sorsolás nélkül vesszük fel, amennyiben elegendő férőhely van számukra.

Amennyiben a fentieken túli jelentkezők száma meghaladja a felvehető létszámunkat, a jelentkezőket sorsolás útján vesszük fel. Ennek eljárásrendje az intézmény házirendjében olvasható. 

Szeretettel várjuk Önöket!

Iskolánkat az alábbi kapcsolattarási módokon érik el:

: 06-1-405-5766
@: moraferencaltisk@digikabel.hu