Szülői igazolás

Tájékoztató

A tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély
nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel összefüggésben

Tisztelt Szülők!

Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt. A módosítás alapján a rendőrség
intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik

  • vagy nagykorú személy kísérete nélkül,
  • vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből

a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti. A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles az az intézménnyel.

A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak:

1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,

2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás,

3. orvosi igazolás.

A vitás helyzetek megelőzése érdekében mellékelünk egy igazolásmintát, amit innen tud letölteni.